U bevindt zich hier: Home » ANBI

ANBI

RSWP  is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Deze Anbi-status houdt in dat de RSWP geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Voor u betekent het dat giften aan de RSWP aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels, zie bijvoorbeeld Notariëel schenken).
Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken.
Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl

Voor de ANBI is de RSWP verplicht duidelijkheid te geven over de volgende onderdelen:

 • De statutaire naam: Regionale Stichting WonenPlus, bekend onder de naam WonenPlus
 • Fiscaal nummer: 8203.00.731
 • Het adres: Genuahaven 45, 1448 KK Purmerend
 • De doelstelling van de RSWP wil een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving waarin mensen – ook wanneer zij zich in een kwetsbare positie bevinden – op hun eigen wijze, in een vertrouwde en veilige omgeving, kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. Op basis van deze missie worden activiteiten ontplooid waarbij uitgegaan wordt van de volgende visie op Wonen, Welzijn en Zorg: De meeste ouderen, gehandicapten en chronisch zieken willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. WonenPlus helpt met inzet van vrijwilligers -daarbij ondersteund door professionals- door middel van aanvullende praktische diensten en persoonlijke ondersteuning. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen regie, wederkerigheid, participatie en sociale cohesie zijn daarin richtinggevende oriëntaties.
 • De functie en namen van de bestuurders:
  Drs. Andrea van Langen, directeur 
  Dhr. P. Verweel (penningmeester, voorzitter): Inkoopmanager bij Zorgkantoren Achmea. Verantwoordelijk voor de inkoop van AWBZ zorg in de regio’s Zaanstreek Waterland, Kennemerland, Flevoland en een gedeelte van Drenthe.
  Mw. R. van Rooij (alg. bestuurslid) Vestigingsmanager bij Wooncompagnie. Politiek en bestuurlijk actief, o.a. bij de Voedselbank. Al langer bekend met WonenPlus.
  Dhr. C. Overdiek (alg. bestuurslid) Facilitair Manager en Manager Ontwikkeling en Bouw bij de Zorgcirkel voor 25 jaar. Zeer betrokken geweest bij de uitbouw van de Zorgcirkel tot de huidige omvang. Actief deelgenomen aan allerlei besturen binnen de Monnickerdammer gemeenschap (voetbal,tennis, sportraad en politiek). Maatschappelijk zeer betrokken.
  Dhr. G. Fokke (alg. bestuurslid) Vanaf 1993 tot maart 2013 Lid en voorzitter Raad van Bestuur van Odion, de organisatie in de zorg en dienstverlening aan lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in het werkgebied Zaanstreek, Waterland en IJmond binnen circa 60 woon- en dagbestedingslocaties. In de portefeuille o.a.: externe samenwerking en contacten, vastgoedgoed ontwikkeling, financiën en ict. Daarvoor werkzaam bij PWZ Zorgverzekering ( later Achmea ) als controller. Momenteel o.a. vrijwillig bestuurlijk actief in een zevental organisaties in  de maatschappelijke sector.
  Mw. P.R.M. Oosting (alg. bestuurslid)
  10 Jaar werkzaam geweest als arts. Vervolgens leidinggevende geworden in de gezondheidszorg bij de GGD Zaanstreek-Waterland. Daarnaast verschillende bestuurlijke functies bekleed in de Jeugdhulpverlening, bij een eerstelijnsorganisatie en bij andere maatschappelijke organisaties.
 • Het jaarverslag van de Regionale Stichting WonenPlus: in dit jaarverslag kijken we niet alleen terug naar 2015, maar kijken we ook vooruit. Het is inmiddels het vijfde jaar van de zelfstandige Regionale Stichting Wonen Plus en ook dit jaar zijn er weer prima resultaten geboekt.
 • Zie voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording onze jaarstukken RSWP